Consells per fotografiar els teus productes. Marketing Visual.

(Al final texto en castellano)

Si tenim una empresa, sigui de la mida que sigui,  i volem vendre el nostre producte o servei, és molt important que a través de la web  d’empresa i a través de les nostres xarxes socials expliquem bé el que estem oferint. I si aquesta explicació es pot acompanyar d’imatges, les possibilitats d’èxit són molt majors. Recordeu que estem en una societat eminentment visual, i que la gent té poc temps per llegir llargues explicacions.

Els experts en xarxes socials ens diuen que els nostres missatges sempre han d’anar acompanyats d’imatges i enllaços, cosa que els hi dona més visibilitat i per tant més possibilitats de vendes (“Sé breve i visual” ens aconsella la periodista i Comunity Manager Marta Morales en el seu article “Cuatro secretos para sacar mayor partido a twitter”)

Piulada al nostre Twitter amb foto d'una campanya per Bean's Barcelona ©lafotogràfica

Piulada al nostre Twitter amb foto d’una campanya per Bean’s Barcelona ©lafotogràfica

Avui us volem donar alguns consells de plantejament a tenir en compte per si us esteu plantejant de fotografiar els vostres productes i aneu una mica perduts:

Que s’entengui bé el producte: Cal observar bé el producte i decidir quin és el punt de vista que millor l’explica. També cal tenir en compte els volums i perspectives. El nostre potencial client ha de poder entendre bé a primera vista que és el que li estem oferint, i ha de tenir ganes de provar-ho.

212Men, de carolina Herrera ©lafotografica

212Men, de Carolina Herrera ©lafotografica

Bona qualitat de les imatges: Quan publiquem una foto dels nostres productes han de ser de bona qualitat i  s’han de veure bé per pantalla. La foto ha d’estar ben il·luminada, ben enquadrada i ben definida.

Copa de cava ©lafotografica

Copa de cava ©lafotografica

La mida de les imatges: Les fotos han de tenir una mida que permeti identificar bé el producte i llegir els textos dels packs. Si l’arxiu és massa petit quan el voldrem ampliar pixelarà i perdrà definició.

La mateixa foto però massa petita no fa el mateix efecte ©lafotografica

Una foto massa petita no fa el mateix efecte ©lafotografica

Explicar bé la utilitat del producte: Una fotografia, a part de descriure un producte, ha d’explicar per que serveix aquest producte. Cal introduir elements que ens parlin de sensacions com el tacte o la olor, que no podem percebre en la imatge.

L'olor i el tacte són presents en aquest bodegó d'un servei de te  ©lafotogràfica

L’olor i el tacte són presents en aquest bodegó d’un servei de te ©lafotogràfica

Un cop reflexionat sobre aquests temes és el moment de plantejar-se de realitzar la sessió fotogràfica, mai fer-ho al revés! Si vols et podem ajudar  a planificar-ho.

En els propers posts us parlarem de temes més tècnics que també caldrà que tingueu en compte.

I si mentrestant voleu veure més exemples de fotografia de producte i màrketing visual, ho podeu fer en aquest enllaç al portfoli de la nostra web.

Esperem que us hagin servit els nostres consells.

Marc Vidal

Texto en castellano:

Si tenemos una empresa, sea del tamaño que sea, y queremos vender nuestro producto o servicio, es muy importante que a través de la web de empresa y a través de nuestras redes sociales expliquemos bien lo que estamos ofreciendo. Y si esta explicación se puede acompañar de imágenes, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Recordad que estamos en una sociedad eminentemente visual, y que la gente tiene poco tiempo para leer largas explicaciones.
Los expertos en redes sociales nos dicen que nuestros mensajes siempre deben ir acompañados de imágenes y enlaces, lo que les da más visibilidad y por tanto más posibilidades de ventas (“Sé breve y visual” nos aconseja la periodista y Comunity manager Marta Morales en su artículo “Cuatro secretos para sacar mayor partido a twitter”)
Hoy os queremos dar algunos consejos de planteamiento a tener en cuenta por si os estáis planteando de fotografiar vuestros  productos y vais un poco perdidos:
Que se entienda bien el producto: Hay que observar bien el producto y decidir cuál es el punto de vista que mejor lo explica. También hay que tener en cuenta los volúmenes y perspectivas. Nuestro potencial cliente debe poder entender bien a primera vista que es lo que le estamos ofreciendo, y debe tener ganas de probarlo.
Buena calidad de las imágenes: Cuando publicamos una foto de nuestros productos deben ser de buena calidad y deben verse bien por pantalla. La foto debe estar bien iluminada, bien encuadrada y bien definida.
El tamaño de las imágenes: Las fotos deben tener un tamaño que permita identificar bien el producto y leer los textos de los packs. Si el archivo es demasiado pequeño cuando lo querramos ampliar pixelarà y perderá definición.
Explicar bien la utilidad del producto: Una fotografía, además de describir un producto, debe explicar por que sirve este producto. Hay que introducir elementos que nos hablen de sensaciones como el tacto o el olor, que no podemos percibir en la imagen.
Una vez reflexionado sobre estos temas es el momento de plantearse realizar la sesión fotográfica, nunca hacerlo al revés! Si quieres te podemos ayudar a planificarlo.
En los próximos posts os hablaremos de temas más técnicos que también habrá que tener en cuenta.
Y si mientras tanto desea ver más ejemplos de fotografía de producto y marketing visual, puede hacerlo en este enlace al portfolio de nuestra web.
Esperamos que os hayan servido nuestros consejos.
Marc Vidal