Retrat corporatiu… marca i prestigi.

(Al final texto en castellano)

Sempre fem molta incidència de la importància que te per a molts professionals de tenir una bona imatge, unes bones fotos de retrat, tant a la seva web com a les diferents xarxes socials que ells gestionen. I més tenint en compte que molts d’aquests professionals s’han convertit en la seva marca.

Emprenedor, economista… Marc Vidal (l'altre) ©lafotogràfica

Emprenedor, economista… Marc Vidal (l’altre) ©lafotogràfica

A vegades no ens deixa de sorprendre veure com a linkedin o a d’altres xarxes es pengen imatges de mala qualitat tècnica o poc adequades pel que transmeten (en una festa, fumant…).

Un periodista, un coach, un advocat o un actor, per nomes citar alguna exemples, sovint fa actes o presentacionss que van més enllà de la seva activitat professional, però són actes en que presten la seva imatge com a suport a múltiples campanyes o causes, per no parlar de les conferències o classes on imparteixen els seus coneixements i experiència. I també es necessita una foto adequada per anunciar un acte o una conferència.

La periodista Samanta Villar a la foto de la seva web ©lafotogràfic

La periodista Samanta Villar a la foto de la seva web ©lafotogràfic

Nosaltres intentem fer pedagogia de la importància que té la imatge que transmeten a través de les xarxes, web o perfils professionals. I a les sessions de retrat sempre parlem de conceptes com confiança, empatia, seducció, comunicació, proximitat i professionalitat… conceptes que associem com a valors positius a transmetre.

La interiorista Clara Valls en una foto feta a l'estudi ©lafotografica

La interiorista Clara Valls en una foto feta a l’estudi ©lafotografica

Aquests exemples serveixen tant per professionals lliberals com per despatxos professionals o empreses de coaching… i depenent de cada empresa es necessiten un tipus de fotos o uns altres… des de retrats individuals, de grup o de sessions de treball.

Retrat del Dr Tufet i el seu equip de la Clinica Tufet ©lafotogràfica

Retrat del Dr Tufet i el seu equip de la Clinica Tufet ©lafotogràfica

I nosaltres? Doncs també hi vam haver de passar, evidentment! No es pot predicar sense donar exemple. Aquesta és la foto de retrat de la nostra web:

El nostre autorretrat per a la web de l'estudi ©lafotogràfica

El nostre autorretrat per a la web de l’estudi ©lafotogràfica

Marc Vidal

 

Texto en castellano:

Siempre hacemos mucha incidencia en la importancia que tiene para muchos profesionales de tener una buena imagen, unas buenas fotos de retrato, tanto en su web como en las diferentes redes sociales que ellos gestionan. Y más teniendo en cuenta que muchos de estos profesionales se han convertido en su marca.

A veces no nos deja de sorprender ver como en linkedin o en otras redes se cuelgan imágenes de mala calidad técnica o poco adecuadas por lo que transmiten (en una fiesta, fumando …)
Un periodista, un coach, un abogado o un actor, por solo citar alguna ejemplos, a menudo hace actos o presentaciones que van más allá de su actividad profesional, pero son actos en que prestan su imagen como apoyo a múltiples campañas o causas , por no hablar de las conferencias o clases donde imparten sus conocimientos y experiencia. Y también se necesita una foto adecuada para anunciar un acto o una conferencia.
Nosotros intentamos hacer pedagogía de la importancia que tiene la imagen que transmiten a través de las redes, web o perfiles profesionales. Y a las sesiones de retrato siempre hablamos de conceptos como confianza, empatía, seducción, comunicación, cercanía y profesionalidad … conceptos que asociamos como valores positivos a transmitir.

Estos ejemplos sirven tanto para profesionales liberales como para despachos profesionales o empresas de coaching … y dependiendo de cada empresa se necesitan un tipo de fotos u otros … desde retratos individuales, de grupo o de sesiones de trabajo.
Y nosotros? Pues también tuvimos que pasar, evidentemente! No se puede predicar sin dar ejemplo. Esta es la foto de retrato de nuestra web.

Marc Vidal