Vull fer un (bon) retrat!

(Al final texto en castellano)

Fer un retrat pot semblar molt fàcil i molt difícil alhora, però el que està clar és que moltes de les fotos que fem al llarg de la nostra vida són retrats… de la família, dels amics, de nens, i també durant els viatges…. i sovint ens  queixem de la poca naturalitat de les expressions que apareixen en els nostres retrats. La gent normalment s’agrada més quan es veu fotografiada quan no mira a càmera, quan no és conscient que l’estan fotografiant, ja que es veu “més natural”.

Ferran Adrià, al "Trobades en una cadira" ©lafotografica

Ferran Adrià, al “Trobades en una cadira” ©lafotografica

Nosaltres som uns apassionats del retrat com a disciplina fotogràfica, i a nivell professional és una de les nostres especialitats, tant en sessions de books per actors, en retrats a professionals diversos, en sessions familiars o a embarassades.

Aina Clotet al Trobades en una cadira ©lafotografica

L’actriu Aina Clotet al Trobades en una cadira ©lafotografica

De fet un dels nostres projectes personals com a fotògrafs està centrat en el retrat.

I el que valora el retratat després una sessió és el fet de sentir-se còmode durant la sessió i el fet de sentir-se identificat en les imatges que surten d’una sessió (a part de veure’s guapo, clar…).

Hi ha tres aspectes generals que hem de tenir en compte a l’hora de fer un retrat:

Qüestions psicològiques: el retrat és cosa de dos, el fotògraf i el retratat. És necessària, la col·laboració de la persona retratada per aconseguir un retrat notable. Si la persona retratada no col·labora és millor esperar a un altre moment o explicar-li què volem aconseguir…. l’empatia i el bon clima que es crea en una  sessió de retrat després es veurà en el resultat final.

Josep Maria Pou ©lafotografica

Josep Maria Pou ©lafotografica

Qüestions tècniques: hi ha qüestions tècniques que  cal saber a l’hora de fer un retrat, com l’objectiu escollit, el diafragma utilitzat o el tipus de llum que fem servir… sense oblidar-nos del fons!

Dedicació i preparació: és molt important el temps que li podem dedicar a cada retrat, escollint diferents enquadraments i valorant les diferents possibilitats en cada moment i situació. Deia el Paco Elvira en un dels seus articles que una de les diferències bàsiques entre un fotògraf aficionat i un professional era el temps que li dedica cada un a fer una fotografia.

Cristina Brondo, embarassada ©lafotografica

L’actriu Cristina Brondo, embarassada ©lafotografica

En propers articles parlarem amb més profunditat d’aquests temes.

Marc Vidal

 

A continuación texto en castellano:

Hacer un retrato puede parecer muy fácil y muy difícil a la vez, pero lo que está claro es que muchas de las fotos que hacemos a lo largo de nuestra vida son retratos … de la familia, los amigos, de niños, y también durante los viajes …. y a menudo nos quejamos de la poca naturalidad de las expresiones que aparecen en nuestros retratos. La gente normalmente se gusta más cuando se ve fotografiada cuando no mira a cámara, cuando no es consciente de que la están fotografiando, ya que se ve “más natural”.
Nosotros somos unos apasionados del retrato como disciplina fotográfica, y a nivel profesional es una de nuestras especialidades, tanto en sesiones de books para actores, en retratos profesionales, en sesiones familiares o a embarazadas.
De hecho uno de nuestros proyectos personales como fotógrafos está centrado en el retrato.
Y lo que valora el retratado tras una sesión es el hecho de sentirse cómodo durante la sesión y el hecho de sentirse identificado en las imágenes que salen de una sesión (aparte de verse guapo, claro …).

Hay tres aspectos generales que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un retrato:
Cuestiones psicológicas: el retrato es cosa de dos, el fotógrafo y el retratado. Es necesaria, la colaboración de la persona retratada para conseguir un retrato notable. Si la persona retratada no colabora es mejor esperar a otro momento o explicarle qué queremos conseguir …. la empatía y el buen clima que se crea en una sesión de retrato luego se verá en el resultado final.
Cuestiones técnicas: hay cuestiones técnicas que hay que saber a la hora de hacer un retrato, como el objetivo elegido, el diafragma utilizado o el tipo de luz… sin olvidarnos del fondo!
Dedicación y preparación: es muy importante el tiempo que le podemos dedicar a cada retrato, escogiendo diferentes encuadres y valorando las diferentes posibilidades en cada momento y situación. Decía Paco Elvira en uno de sus artículos que una de las diferencias básicas entre un fotógrafo aficionado y un profesional era el tiempo que le dedica cada uno a hacer una fotografía.
En próximos artículos hablaremos con más profundidad de estos temas.