Renovació catàleg de ProClinic

(ver texto en español al final)

Amb motiu de la fira Forum Dental 2015, l’empresa ProClinic presenta el seu nou catàleg de productes, en el qual hem col·laborat activament.

Vam rebre l’encàrrec, per part del client, de renovar les seves fotografies, buscant un nou estil i major qualitat en les imatges.

Instrumental de ProClinic ©lafotogràfica

Instrumental de ProClinic ©lafotogràfica

Per la realització de les fotos de l’instrumental, el prioritari era que les peces s’entenguessin bé, per això vam tractar les peces metàl·liques amb una llum molt blanca, potenciant les qualitats del metall com si fossin peces d’orfebreria. Ens vam ajudar dels reflexes per marcar les línies i la forma, per ressaltar el metall. Les textures les vam potenciar amb degradats i ombres. També vam prioritzar que sempre és veies el logo i la marca de ProClinic.

Macrofotografia de instrumental ©lafotogràfica

Macrofotografia de instrumental ©lafotogràfica

També vam realitzar macrofotografies d’alguns instruments, per tal de ser molt més precisos en la seva descripció.

Bodegó de productes ProClinic ©lafotogràfica

Bodegó de productes ProClinic ©lafotogràfica

Els bodegons de producte els vam tractar d’una manera diferent, amb una estètica molt neta, potenciant els blancs i les superfícies brillants (efecte mirall a les bases), amb una estètica molt similar a la que s’utilitza pels productes de cosmètica i bellesa.

I quan el producte havia de ser present, vam introduir una llum rasant per potenciar les textures, com és el cas de les pastes o els ciments.

Pasta de profilaxis de ProClinic ©lafotogràfica

Pasta de profilaxis de ProClinic ©lafotogràfica

Hem de dir que ProClinic, ens va comentar que alguns dels seus clients els hi havien preguntat per la millora dels productes, tot i que aquests no han canviat, però ara les fotografies, reflecteixen molt millor la gran qualitat dels seus productes, cosa que augmenta la posibilitat de vendre més.

Aquest és un clar exemple de la importància que te per una empresa invertir en la imatge dels seus productes, en la imatge de l’empresa, com a eina clau per augmentar les vendes.

Aquest és el millar exemple de marketing visual aplicar a la pràctica del día a día de la nostra feina. I això és el que, des de La Fotogràfica ens agrada aconseguir per als nostres clients.

Marc Vidal

 

A continuación, texto en español.

Con motivo de la feria Forum Dental 2015, la empresa Proclínic presenta su nuevo catálogo de productos, en el que hemos colaborado activamente.

Recibimos el encargo, por parte del cliente, de renovar sus fotografías, buscando un nuevo estilo y mayor calidad en las imágenes.
Para la realización de las fotos del instrumental, lo prioritario era que las piezas se entendieran bien, por eso tratamos las piezas metálicas con una luz muy blanca, potenciando las cualidades del metal como si fueran piezas de orfebrería. Nos ayudamos de los reflejos para marcar las líneas y la forma, para resaltar el metal, y las texturas las potenciamos con degradados y sombras. También priorizamos que se viese bien el logo y la marca de Proclínic.
También realizamos macrofotografías de algunos instrumento, para ser mucho más precisos en su descripción.
Los bodegones de producto los tratamos de una manera diferente, con una estética muy limpia, potenciando los blancos y las superficies brillantes (efecto espejo en las bases), con una estética muy similar a la que se utiliza para los productos de cosmética y belleza.
Y cuando el producto debía estar presente, introdujimos una luz rasante para potenciar las texturas, como es el caso de las pastas o los cementos.
Hemos de decir que Proclínic, nos comentó que algunos de sus clientes les habían preguntado por la mejora de los productos, aunque estos no han cambiado, pero ahora las fotografías, reflejaban mucho mejor la gran calidad de sus productos.
Este es un claro ejemplo de la importancia que tiene para una empresa invertir en la imagen de sus productos, en la imagen de la empresa, como herramienta clave para aumentar las ventas. Este es el mejor ejemplo de marketing visual aplicado a la práctica del día a día de nuestro trabajo.

I esto es lo que des de La Fotogràfica nos gusta conseguir pera nuestros clientes.

Marc Vidal