És una inversió la fotografia?

Sovint ens plantegem si fer una sessió fotogràfica comercial és una inversió o una despesa per a una empresa. Nosaltres sempre donem la mateixa resposta: ben feta és una inversió amb molt de retorn. És amb el Marketing Visual que podem aconseguir que la sessió fotogràfica dels nostres productes sigui tot un èxit.

Coneixem joves empreses que per no invertir en imatge han arruinat una col·lecció de temporada (col·lecció que els hi ha costat molts diners), i també el cas contrari, empreses que invertint en imatge han aconseguit augmentar vendes (fins a un 40% en un any) i, a més, donant  una imatge d’empresa gran quan tot just començaven a funcionar.  I tot gràcies a millorar la seva imatge, sense canviar de producte.

Milou&Pilou © LaFotogràfica

Milou&Pilou © LaFotogràfica

Al plantejar-se fer una sessió fotogràfica el primer que ens hem de plantejar és saber que venem, a qui ho volem vendre, i quina imatge volem donar. També cal que reflexionem sobre les sensacions que volem aportar als nostres clients, com a valor afegit, quan comprin els nostres productes. Un cop feta aquestes reflexions és quan, nosaltres com a professionals de la imatge,  plantejem al client diferents propostes per realitzar. I un cop estem d’acord amb la linea a seguir i les fotos a fer, és quan ens podem posar a disparar.

Si una sessió de fotos s’ha planificat bé, l’èxit està practicament assegurat.

El més important és saber que es vol transmetre i ensenyar, tenir definida la imatge i el públic objectiu del nostre producte.

La foto que il·lustra aquest reportatge és de la sessió de fotos que vam fer per el catàleg d’hivern de Milou&Pilou

Marc Vidal/La Fotogràfica

 

A continuación texto en castellano:

A menudo nos planteamos si hacer una sesión fotográfica comercial es una inversión o un gasto para una empresa. Nosotros siempre damos la misma respuesta: bien hecha es una inversión con mucho retorno. Es con el Marketing Visual que podemos conseguir que la sesión fotográfica de nuestros productos sea todo un éxito.

Conocemos jóvenes empresas que por no invertir en imagen han arruinado una colección de temporada (colección que les ha costado mucho dinero), y también el caso contrario, empresas que invirtiendo en imagen han conseguido aumentar ventas (hasta un 40 % en un año) y, además, dando una imagen de empresa grande en cuanto apenas empezaban a funcionar. Y todo gracias a mejorar su imagen, sin cambiar de producto.
Al plantearse hacer una sesión fotográfica lo primero que hay que plantearse es saber quevenem, a quien lo queremos vender, y qué imagen queremos dar. También es necesario que reflexionemos sobre las sensaciones que queremos aportar a nuestros clientes, como valor añadido, cuando compren nuestros productos. Una vez hecha estas reflexiones es cuando, nosotros como profesionales de la imagen, planteamos al cliente diferentes propuestas para realizar. Y una vez estamos de acuerdo con la línea a seguir y las fotos que hacer, es cuando nos podemos poner a disparar.

Si una sesión de fotos se ha planificado bien, el éxito está prácticamente alcanzado.

Lo más importante es saber que se quiere transmitir y enseñar, tener definida la imagen y el público objetivo de nuestro producto.

la foto que ilustra este reportaje es de la sesión de fotos para el catálogo de invierno de Milou&Pilou